Wonderschoon » Privacyverklaring

Privacyverklaring

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Privacywet

Privacyverklaring Salon Wonderschoon
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Salon Wonderschoon verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Salon Wonderschoon, of om andere reden persoonsgegevens aan Salon Wonderschoon verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
  Salon Wonderschoon
  Boekhorstlaan 190
  2215BL Voorhout

De salon is bereikbaar via:
telefoon 0654224138
of email: info@salonwonderschoon.nl

 1. Welke gegevens verwerkt Salon Wonderschoon met welk doel
  2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
  a) Voor- en achternaam, geboortedatum
  b) Telefoonnummer en emailadres
  c) Formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
  d) Productgebruik van gegeven behandeling
  e) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Salon Wonderschoon verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a en b) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
*Contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken
*Het reageren op uw vragen of productbestellingen
c) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.
d) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
e) Salon Wonderschoon is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3 Informatie verstrekking aan derden:
Salon Wonderschoon verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Niet- persoonlijke informatie
  Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. (bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.
 2. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden
  Salon Wonderschoon is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Salon Wonderschoon terecht kwam via de website van een derde.
 3. Bewaartermijnen
  Salon Wonderschoon verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 4. Beveiligingsmaatregelen
  6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Salon Wonderschoon passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 5. Inzagerecht
  7.1. Via de eigenaresse van Salon Wonderschoon kunt u mits bewijs van identiteit, een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Salon Wonderschoon zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met Wonderschoon via telefoon of mail.

7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Salon Wonderschoon uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Eventuele vragen en / of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met Salon Wonderschoon via telefoon: 0654224138 of email: info@salonwonderschoon.nl

 1. Wijzigingen
  Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken.

 

23 september 2020